Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Sabies Que... / Revisions d'exàmen

Revisions d'exàmen

Les revisions d'exàmen NO poden suposar una disminució de nota i els estudiants tenen el dret a demanar revisió presencial

TEXTOS BASATS EN LES NORMATIVES DEL CURS 2011/12

El CdE ha aconseguit incloure una modificació a los normatives acadèmiques de Grau (NAEG), 1r cicle i 2n cicle (NAG) i Master Universitari (NAMU), aprovades pel Consell de Govern, per les quals:

  • Tot estudiant té dret a revisió presencial de qualsevol acte d'avaluació de l'assignatura.
  • El resultat d'una revisió no pot suposar mai que la nota baixi.
  • El resultat de la revisió per part del professor es pot recórrer davant el director/degà del centre (o òrgan responsable del màster).
  • El resultat de la revisió per part del director/degà (o òrgan responsable del màster) es pot recórrer davant el Rector.


Consulta els articles que recolzen aquests drets (NAG, NAEG, NAMU) o descarrega't el text complet de les normatives aquí.

NAEG (Normativa Acadèmica d'Estudis de Grau, Curs 2011-12) i NAG (Normativa Acadèmica General, Curs 2011-12)

4.4. REVISIÓ DELS RESULTATS DE L’AVALUACIÓ
L’estudiant o estudianta té dret a la revisió dels diferents resultats dels actes d’avaluació. El resultat del procés de revisió no pot suposar mai una qualificació inferior a la que s’ha obtingut prèviament.
4.4.1. Revisió en primera instància dels actes d’avaluació
L’estudiant o estudianta ha d’adreçar la sol·licitud de revisió de la qualificació obtinguda al professor o professora responsable de l’assignatura a través del mitjà i en el termini que el centre docent ha establert prèviament. Independentment del mitjà establert amb caràcter general, l’estudiant o estudiant té dret a sol·licitar que la revisió es faci de manera presencial al llarg del procés d’aprenentatge.
4.4.2. Reclamacions contra resolucions de les professores o professors responsables de les assignatures
L’estudiant o estudianta ha de presentar una sol·licitud raonada de revisió al director o directora o el degà o degana del centre, en un termini màxim de 7 dies des de la data de publicació de les qualificacions que són objecte de reclamació.
El director o directora o el degà o degana del centre ha d’arbitrar el procediment específic que considera adequat per resoldre cada reclamació de forma imparcial, procediment que sempre ha d’incloure l’audiència al professor o professora responsable de la qualificació. Si aquest procediment inclou el nomenament d’un tribunal, el professor o professora responsable de la qualificació objecte de reclamació no en pot formar part.
La resolució s’ha d’emetre en un termini màxim de 15 dies des de la data d’interposició de la reclamació. En tot cas, els procediments que es puguin establir han de garantir el dret de l’estudiant o estudianta a matricular-se després que s’hagi resolt la impugnació.
4.4.4. Reclamacions contra les resolucions del director o directora o el degà o degana del centre docent
Qualsevol reclamació contra les resolucions sobre qualificacions o reconeixements de crèdits emeses pel director o directora o el degà o degana d’un centre docent s’ha d’adreçar al rector o rectora mitjançant un recurs, que s’ha d’interposar en un termini màxim d’un mes a partir del dia següent de la recepció de la resolució corresponent.

NAMU (Normativa Acadèmica dels Màsters Universitaris, Curs 2011-12)

5.7 Revisió dels resultats de l’avaluació
L’estudiant o estudianta té dret a la revisió dels diferents resultats dels actes d’avaluació. El resultat del procés de revisió no pot suposar mai una qualificació inferior a la que s’ha obtingut prèviament. Independentment del mitjà establert amb caràcter general, l’estudiant o estudiant té dret a sol:licitar que la revisió es faci de manera presencial al llarg del procés d’aprenentatge.
· Revisió en primera instància dels actes d’avaluació
L’estudiant o estudianta ha d’adreçar la sol·licitud de revisió de la qualificació obtinguda al professor o professora responsable de l’assignatura a través del mitjà i en el termini que aquest o aquesta ha establert prèviament.
· Reclamacions contra resolucions de les professores o professors responsables de les assignatures
L’estudiant o estudianta ha de presentar una sol·licitud raonada de revisió a l’òrgan responsable del màster, en un termini màxim de set dies comptats des de la data de publicació de les qualificacions que són objecte de reclamació.
Aquest òrgan ha d’arbitrar el procediment específic que considera adequat per resoldre cada reclamació de forma imparcial, procediment que sempre inclou l’audiència al professor o professora responsable de la qualificació.
Si aquest procediment inclou el nomenament d’un tribunal, el professor o professora responsable de la qualificació que és objecte de reclamació no en pot formar part. La resolució s’ha d’emetre en un termini màxim de quinze dies comptats des de la data d’interposició de la reclamació. En tot cas, els procediments que es puguin establir han de garantir el dret de l’estudiant o estudianta a matricular-se després de la resolució de la impugnació.
· Reclamacions contra les resolucions de l’òrgan responsable del màster
Qualsevol reclamació contra les resolucions sobre qualificacions emeses per l’òrgan responsable d’un màster s’ha d’adreçar al rector o rectora, mitjançant un recurs que s’ha d’interposar en un termini màxim d’un mes comptat a partir del dia següent de la recepció de la resolució corresponent.